Wireguard VPN

150,000VND
1 tháng
Wireguard VPN Basic
Số thiết bị
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1 IP dùng riêng
Băng thông trong nước
100Mbps trong nước
Băng thông quốc tế
20Mbps
Lưu lượng truyền tải
2TB
Ưu tiên
Đường truyền riêng.
300,000VND
1 tháng
Wireguard VPN Pro
Số thiết bị
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1 IP dùng riêng
Băng thông trong nước
200Mbps trong nước
Băng thông quốc tế
28Mbps
Lưu lượng truyền tải
4TB
Ưu tiên
Đường truyền riêng.
600,000VND
1 tháng
Wireguard VPN VIP
Số thiết bị
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1 IP dùng riêng
Băng thông trong nước
500Mbps trong nước
Băng thông quốc tế
48Mbps
Lưu lượng truyền tải
8TB
Ưu tiên
Đường truyền riêng.
2,000,000VND
1 tháng
Wireguard VPN Enterprise
Số thiết bị
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1 IP dùng riêng
Băng thông trong nước
2000Mbps trong nước
Băng thông quốc tế
100Mbps
Lưu lượng truyền tải
20TB
Ưu tiên
Đường truyền riêng.

Powered by WHMCompleteSolution