Thông tin về tính năng của ứng dụng VietPN trên Windows In

  • tinh nang ung dung
  • 5

Màn hình giao diện chính TAB máy chủ.

1. Các giao thức chính SSL (Chơi GAME, lướt web fake IP bảo mật), PPTP (Tốc độ chậm hơn, không thích hợp chơi GAME) và IPSEC (Lướt web tốc độ cao, mở chặn các dịch vụ tại Trung Quoc...)

SSL, IPSEC có hỗ trợ Tunnel GAME, PPTP không.

2. Danh sách các máy chủ VietPN.

3. Cổng kết nối mặc định 25, trường hợp khó kết nối hoặc không ổn định có thể đổi qua 110 hoặc 9201...

4. Danh sách GAME cần chơi, trường hợp không có GAME bạn cần chơi, vui lòng bỏ qua và không chọn gì cả mà kết nối luôn.

5. Lần lượt là: Làm mới danh sách máy chủ & game, log kết nối, kiểm tra ping, gia hạn dịch vụ, câu hỏi thường gặp.

6. Lần lượt là: Thay đổi ngôn ngữ, Facebook VietPN, Hỗ trợ trực tuyến.

7. Thông báo VietPN. Bấm vào đó để đọc thông báo chi tiết.

Màn hình giao diện chính TAB cài đặt.

Cổng địa phương: Cho phép tất cả lưu lượng chạy qua cổng này, giá trị từ 1 - 65535. Bỏ thay đổi nếu không kết nối được.

Máy chủ DNS: Cho phép dùng DNS tùy chỉnh thay vì DNS mặc định của VietPN (8.8.8.8). Ví dụ OpenDNS: 208.67.222.222

Sửa lỗi TAP: Thường sửa lỗi ở các máy trạm dùng Gcafe. Máy cá nhân không nên tích vào tùy chọn này.

Language: Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng.

Sửa lỗi mạng: Sửa lỗi mạng bao gồm sửa lỗi không nhận IP trên máy phòng nét, sửa lỗi DNS, reset cài đặt Proxy. Sau khi bấm sửa lỗi thành công, hãy tắt VietPN và kết nối lại.

Full tunnel: Tính năng chuyến toàn bộ dữ liệu qua máy chủ VietPN. Dùng để FAKE IP lướt Web. Nếu bạn chơi GAME thì không nên bật tính năng này.


Câu trả lời có hữu ích với bạn?

« Quay lại

Powered by WHMCompleteSolution