Linux Hosting

0VND

HOST FREE (0 Đang có sẵn)
Ổ đĩa
1500MB NVME
Băng thông
100GB/tháng
Database
2
Domain
2
Subdomain
10
Email
0
IPv6
Không hỗ trợ
IP riêng
Không
SSL Miễn Phí
Let's Encrypt
Quản trị
Direct Admin
Firewall
NGFW, WAF
20,000VND
1 tháng
HOST STARTER
Ổ đĩa
1500MB NVME
Băng thông
Không giới hạn
Database
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
1
IPv6
Có hỗ trợ
IP riêng
Không
SSL Miễn Phí
Let's Encrypt
Quản trị
Direct Admin
Firewall
NGFW, WAF
40,000VND
1 tháng
HOST PREMIUM
Ổ đĩa
3GB NVME
Băng thông
Không giới hạn
Database
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
5
IPv6
Có hỗ trợ
IP riêng
Không
SSL Miễn Phí
Let's Encrypt
Quản trị
Direct Admin
Firewall
NGFW, WAF
80,000VND
1 tháng
HOST ENTERPRISE
Ổ đĩa
20GB NVME
Băng thông
Không giới hạn
Database
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
10
IPv6
Có hỗ trợ
IP riêng
1 IPv4
SSL Miễn Phí
Let's Encrypt
Quản trị
Direct Admin
Firewall
NGFW, WAF

Powered by WHMCompleteSolution